Kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn

Kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Phúc Lợi Farm Địa chỉ: Bờ bắc kênh tây, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn  
Công ty TNHH MTV Ong Mật Bảo An Tây Ninh Địa chỉ: Số 149, đường 30/4  
CÔNG TY TNHH MTV THANH BẢO HÂN Địa chỉ: ấp ninh bình  
HTX DV- SX-NN NINH ĐIỀN Địa chỉ: Âp Trà Sim - Ninh Điền-CT-TN  
HTX SX VÀ DV NN HÙNG HẬU Địa chỉ: Âp Hiệp Phước- Hòa Thạnh-CT-TN  
Thông tin hữu ích
Thương hiệu đồng hành