Các sở ban nghành

 - Kiểm tra thông tin cơ sở và thông tin sản phẩm của bên bán, các tin, bài viết, hình ảnh đăng tải trên hệ thống.

 - Từ chối, tạm ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi tư cách thành viên, chấm dứt ngay lập tức quyền sử dụng dịch vụ hoặc xóa tài khoản cho các thành viên quy phạm Quy chế, đăng tải thông tin sai sự thật, có hoạt động lừa đảo, giả mạo ảnh hưởng đến hoạt động của Hệ thống.

 - Tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống đảm bảo hiệu quả theo Quy chế hoạt động này.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông để thông tin, quảng bá rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân biết tham gia và giao dịch trên Hệ thống.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia xây dựng các trang cá nhân để giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm trên Hệ thống, nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 - Lưu trữ thông tin đăng ký của Thành viên khi đăng ký tham gia Hệ thông và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 - Duy trì thường trực, tiếp nhận thông tin, khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới Hệ thống.

 - Tiếp nhận giải quyết tranh chấp khiếu nại có liên quan đến thành viên và hoạt động của Hệ thống trong phạm vi thuộc Quy chế

 - Quản lý về vùng sản xuất, địa điểm kinh doanh, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh.

 - Xét duyệt cơ sở tham gia hệ thống; duyệt tin kết nối cung cầu; duyệt đánh giá, bình luận; hỏi đáp cơ sở, sản phẩm.

 - Cung cấp thông tin để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm qua các thông tin phản hồi, đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm được đăng bán trên hệ thống.

 - Thống kê: Xếp hàng cơ sở, xếp hạng, số lượng, tình hình duyệt thông tin, phản ánh cơ sở, sản phẩm vi phạm.

 - Quản lý người dùng và thông tin tổ chức.

 - Đăng tải các thông tin, văn bản tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ liên quan đến người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng.

 - Thực hiện báo cáo công tác quản lý, vận hành Hệ thống theo quy định về kỳ hàng tháng