Cơ sở SXKD

1. Quyền lợi của cơ sở sản xuất kinh doanh

- Đăng ký là thành viên cá nhân của hệ thống; thực hiện đăng nhập thành viên.

 - Đăng tải thông tin cung cầu lên Hệ thống để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình tới mọi người, tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

 - Thực hiện giao dịch trực tuyến để trực tiếp bán hàng tới tay người tiêu dùng.

 - Cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Hệ thống phải tuân thủ theo quy chế này; sản phẩm đăng bán trên hệ thống phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

 - Quản lý trang cá nhân: Quản lý tin nhắn, theo dõi đơn hàng, đăng tin cung cầu với tư cách cá nhân, xem danh sách sản phẩm yêu thích, cơ sở sản xuất kinh doanh yêu thích, xem danh sách các cơ sở mà cá nhân đang theo dõi, chỉnh sửa thông tin cá nhân.

2. Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực thông tin về cơ sở, về sản phẩm của cơ sở, về các tin bài, hình ảnh đăng trên hệ thống.

 - Cung cấp thông tin theo quy định tại Quy chế này và thông tin về kết quả kinh doanh qua các hoạt động trên hệ thống; chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, hình ảnh, sản phẩm và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch trên Hệ thống.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác có liên quan khi bán hàng trên hệ thống; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu.

- Không sử dụng dịch vụ Hệ thống vào những mục đích bất hợp pháp, trường hợp vi phạm chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật; không được gây mất uy tín của Hệ thống dưới mọi hình thức

- Tự bảo quản tài khoản và mật khẩu của mình, không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Quản trị hệ thống không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh. - Tự quản lý các đơn hàng, liên hệ với người mua hàng để hoàn thành giao dịch, giao hàng, thanh toán.