Người tiêu dùng
  1. Đăng ký là thành viên cá nhân của hệ thống kết nối; đăng nhập thành viên; được cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, kiểm chứng, hồ sơ pháp lý của sản phẩm hàng hóa.
  2.   Có thể đặt hàng, thanh toán, giao hàng trực tuyến tiện lợi đăng tin cung cầu; có thể kết nối liên lạc, trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp, từ đó quyết định lựa chọn sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  3.  Đánh giá/bình luận, gửi câu hỏi, thích, theo dõi, phản ánh vi phạm đối với sản phẩm;  đánh giá/bình luận, gửi câu hỏi, thích, theo dõi, phản ánh vi phạm đối với cơ sở.