Chính sách bảo mật

1. Quy định việc thu thập thông tin:

Khi đăng ký thành viên cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng phải khai báo đầy đủ thông tin để Quản trị liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Hệ thống nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sở đồng ý của thành viên trừ cơ quan quản lý nhà nước thu thập để thực hiện công tác quản lý, giám sát, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm.

2. Nội dung thu thập thông tin gồm:

Họ tên, email hoặc số điện thoại, hoặc tài khoản liên kết: google +, facebook, zalo; đây là những thông tin mà thành viên bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Hệ thống.

3. Trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin:

Quản trị hệ thống và các thành viên có trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư của thành viên. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quản trị hệ thống về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

4. Quy định về chế độ bảo mật thông tin Thành viên:

Thông tin cá nhân của thành viên được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên trừ cơ quan quản lý nhà nước thu thập để thực hiện công tác quản lý, giám sát, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Quản trị hệ thống sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết; Quản trị hệ thống không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.