Tin tức

Tây Ninh có nhà máy chế biến rau củ vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng, hiện đại nhất châu Á

(NDH) Rau quả đang chiếm thế thượng phong trong bản đồ giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp của Việt Nam. Việc xây dựng các nhà máy chế biến sâu, hiện đại để nâng cao giá trị ngành là hướng đi được lựa chọn trong tương lai.

Phát triển nông nghiệp “sạch” để bảo đảm an toàn thực phẩm

BTN - Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra; có sự phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 40% nông sản thực phẩm an toàn

BTN - Mục tiêu là đến năm 2020, Tây Ninh có ít nhất 40% sản lượng nông sản thực phẩm an toàn (bao gồm rau quả, trái cây, thịt) được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.