Nhà cung cấp tiêu biểu

Phúc Lợi Farm

Địa chỉ: Bờ bắc kênh tây, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn

Công ty TNHH MTV Ong Mật Bảo An Tây Ninh

Địa chỉ: Số 149, đường 30/4

CÔNG TY TNHH MTV THANH BẢO HÂN

Địa chỉ: ấp ninh bình

HTX DV- SX-NN NINH ĐIỀN

Địa chỉ: Âp Trà Sim - Ninh Điền-CT-TN

© 2019 Kết nối cung cầu nông sản an toàn Tây Ninh.| 02763822233|